Varna in kakovostna živila – od začetka do uspeha

O nas

Smo podjetje, ki ponuja popolne rešitve za proizvodnjo varnih in kakovostnih živil.
Na podlagi več kot 20-letnih izkušenj dela v živilski industriji ponujamo celovito storitev v živilstvu. Projektiramo in pripravljamo rekonstrukcije proizvodnih prostorov, vzpostavljamo in vzdržujemo HACCP sisteme, svetujemo pri spremljajočih procesih v živilstvu (plani analiz, izdelava specifikacij in deklaracij, nadzor nad pitno vodo in snažnostjo obrata), izobražujemo zaposlene na področjih varne hrane in notranjih presoj, uvajamo sisteme vodenja kakovosti po ISO 9001:2015, implementiramo zahteve standarda ISO Food in drugih strokovnih standardov v živilstvu (Ekološki izdelki, MSC certificirani izdelki, Izbrana kakovost in dr.). Način dela, pristop in tudi ceno individualno prilagajamo. Visoko smo zavezani varstvu in zaščiti poslovnih informacij.

Dejavnosti in področja delovanja


HACCP
Izdelava sistema HACCP v živilski industriji, manjšem predelovalnem obratu, skladišču in logistiki živil, gostinskem objektu in trgovini.

IZDELAVA TEHNOLOŠKE DOKUMENTACIJE
Izdelava deklaracij za živila (skladno z Uredbo 1169/2011), specifikacij izdelkov in planov analiz končnih izdelkov in surovin. Prevajanje deklaracij iz angleškega, nemškega in francoskega jezika in prilagoditev zahtevam slovenskega trga.

IZDELAVA TEHNOLOŠKE PROJEKTNE DOKUMENTACIJE IN NADZOR
Izdelava tehnološke projektne dokumentacije za mesno predelovalne obrate za vse faze gradnje (mapa 7) ter tehnološki nadzor in svetovanje pri gradnji in adaptaciji živilskih objektov. Dokumentacijo pripravi in izdela pooblaščeni projektant in nadzornik Inženirske zbornice Slovenije (IZS T-0691) za področje sanitarnega inženirstva.

ISO 9001:2015
Uvedba sistema vodenja kakovosti po ISO 9001:2015 in sodelovanje pri nadgraditvah in spremembah sistema.

IFS STANDARDI
Svetovanje pri implementaciji zahtev IFS standardov za živila (IFS Food, IFS Global Markets Food).

USPOSABLJANJE ZA PROIZVODNJO VARNIH ŽIVIL
Na lokaciji naročnika izvajamo usposabljanje zaposlenih, skladno z zahtevami XII poglavja Priloge II Uredbe ES 852/2004, ki narekuje, da morajo osebe, ki prihajajo v stik z živili imeti opravljeno usposabljanje za delo z živili.

USPOSABLJANJE NOTRANJIH PRESOJEVALCEV
Na lokaciji naročnika izvajamo usposabljanje notranjih presojevalcev za izvedbe notranjih presoj po standardih ISO 9001:2015, IFS Food in samoocenjevanj po programu IFS Global Markets Food.

PITNA VODA
Nadzor nad pitno vodo v živilskih in gostinskih obratih.

SNAŽNOST OBRATA
Nadzor nad snažnostjo delovnih prostorov in površin v živilskih in gostinskih obratih.

Z vami smo


Barbara Bratuša, univ. dipl. inž. živilske tehnologije
Specialistka za področje varnosti živil.
IRCA certificirana presojevalka sistemov vodenja kakovosti.

Milan Hari, univ. dipl. inž. živilske tehnologije
Specialist za področje tehnoloških načrtov in graditve živilskih obratov.
IZS pooblaščeni projektant in nadzornik za sanitarno inženirstvo.

Naše prednosti

  • Zanesljivost

  • Fleksibilnost

  • Strokovnost

  • Tehnična in tehnološka podpora

  • Posluh za vaše probleme

  • Celoviti pogled na živilstvo

Kontakt

Informacije

Sipar Barbara Bratuša s.p.

Gerlinci 115a

Cankova,  9261

Pridobite navodila

Pišite nam